• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wyniki naboru konkursowego wniosków o dotację, prowadzonego w dniach 19.09.2022 r. - 30.09.2022 r. w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że został rozstrzygnięty nabór wniosków o dotację złożonych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w trybie konkursowym.

Wyniki naboru zostały przedstawione w formie list rankingowych – dla każdego obszaru tematycznego oddzielna lista. Listy zawierają wnioski ocenione pozytywnie, uszeregowane pod względem ilości zdobytych w trakcie oceny punktów. W przypadku tej samej liczby punktów, o pozycji na liście decyduje kolejność złożenia wniosków.

Podjęte przez Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie dnia 24.11.2022 r. decyzje o udzieleniu dofinansowania uwzględniają budżet dostępny dla danego obszaru tematycznego w podziale na lata. Budżet ten wygląda następująco:

 

Obszar tematyczny Budżet na rok 2022 Budżet na rok 2023 Budżet na rok 2024
 Czyste powietrze - przeciwdziałanie emisjom 375.000,00 zł 500.000,00 zł 375.000,00 zł
Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna 375.000,00 zł 500.000,00 zł 375.000,00 zł
Niskoemisyjny transport 150.000,00 zł 250.000,00 zł 100.000.00 zł
Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna 150.000,00 zł 450.000,00 zł 0,00 zł
RAZEM 1.050.000,00 zł
1.700.000,00 zł 850.000,00 zł

 

W ramach niniejszego naboru zostały złożone 32 wnioski, z czego 25 wniosków zostało ocenionych pozytywnie pod względem spełnienia kryteriów dostępu, kryteriów jakościowych punktowych i jakościowych dopuszczających, natomiast decyzja o udzieleniu dofinansowania została podjęta wobec 24 wniosków. Dla 1 wniosku podjęto decyzję o odmowie udzielenia dofinansowania z powodu braku środków w budżecie. Nie dokonano pozytywnej oceny dla 7 wniosków z następujących powodów:

  • 3 wnioski zostały złożone po upływie terminu naboru,
  • 3 wnioski zostały złożone jako kolejne przez danego Wnioskodawcę w ramach jednego obszaru tematycznego,
  • 1 Wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawcy, podejmujący się realizacji zadań, dla których Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie udzielił dofinansowania będą sukcesywnie zapraszani do podpisania umowy dotacji.

Wnioskodawcy, których wnioski z różnych względów zgodnie z zapisami Regulaminu nie mogły zostać ocenione pozytywnie lub otrzymały decyzję o odmowie udzielenia dofinansowania, zostaną poinformowani pisemnie.

1. Lista rankingowa dla obszaru tematycznego Czyste Powietrze - przeciwdziałanie emisjom

2. Lista rankingowa dla obszaru tematycznego Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

3. Lista rankingowa dla obszaru tematycznego Niskoemisyjny transport

4. Lista rankingowa dla obszaru tematycznego Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności