• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

📃Wzory wniosków obowiązujące od 09.01.2023 r.

📃FORMULARZE WNIOSKÓW DO POBRANIA 

Nazwa wniosku
Plik MS Word (DOCX)
W-1 Formularz wniosku o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego

W-1
 
W-2 Formularz wniosku o pożyczkę dla przedsiębiorców i innych podmiotów

W-2
 
W-3 Formularz wniosku o pożyczkę pomostową dla jednostek samorządu terytorialnego

W-3
 
W-4 Formularz wniosku o pożyczkę pomostową dla przedsiębiorców i innych podmiotów

W-4
 
W-5 Formularz wniosku o dotację na podstawie szczegółowych zasad

W-5
 
W-UMORZENIE Formularz wniosku o częściowe umorzenie pożyczki

W-UMORZENIE
 
W-PJB Formularz wniosku o przekazanie środków dla Państwowej Jednostki Budżetowej
W-PJB

📃Dokumenty do zapoznania się, obowiązujące od 09.01.2023 r.

📃Dokumenty do zapoznania się
 
Nazwa dokumentu
Plik PDF
Pomoc publiczna Instrukcja dot. pomocy publicznej

W-1
 
Metodyka efektu Metodyka ewidencjonowani głównych efektów ekologicznych

Zał. nr - 2 OA
 
Obszary z przekroczeniami Obszary z przekroczeniami zanieczyszczeń powietrza w woj. Podkarpackim

Zał. nr - 2 TE
 
Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów Załącznik do Uchwały Nr LXIX/1185/23 Sejmiku Województwa Podkarpackieg z dnia 21 grudnia 2023 r.
Zał. nr - 2 TE
Instrukcja oznakowania Instrukcja oznakowania przedsięwzięć

📃WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA obowiązujące od 09.01.2023 r.

📃WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania
Pomoc publiczna

Plik DOC
 
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 r. (Dz. U. poz. 1543)

Format XLS

Format XLSX
 
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.02.2014 r. (Dz. U. poz. 238)

Plik PDF
 
Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02)

Plik PDF
 
Oświadczenie o wyborze wykonawcy

Oświadczenie o wyborze wykonawcy
 
Formularz pełnego rozliczenia zadania

Formularz pełnego rozliczenia zadania inwestycyjnego
 
Formularz zestawienia faktur i rachunków do rozliczenia pożyczki/dotacji

Formularz zestawienia faktur i rachunków do rozliczenia pożyczki/dotacji
 
Oświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłat publiczno prawnych (dla jednostek samorzadu terytorialnego i jednostek budżetowych)

Plik DOC
 
Oświadczenie o wywiązywaniu się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW
Plik DOC
OŚWIADCZENIE o oznakowaniu przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Plik DOC
 
Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy budżetowej dla Beneficjentów, dla których dysponentem części budżetowych jest Minister Środowiska

Plik DOC
 
Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy budżetowej dla pozostałych Beneficjentów

Plik DOC
 
Oświadczenie o podatku VAT

Plik DOC
 

Dokumenty archiwalne

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311) - obowiązujący do dnia 14.11.2014r.

Plik PDF
 
Wzór umowy trójstronnej na dopłaty do oprocentowania - wersja "dokumenty do uruchomienia kredytu przedstawia gmina" - NIEAKTUALNE OD 01.01.2010

Plik PDF
 
Wzór umowy trójstronnej na dopłaty do oprocentowania - wersja "dokumenty do uruchomienia kredytu przedstawia bank" - NIEAKTUALNE OD 01.01.2010

Plik PDF
 

Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 03.04.2023 r.

Poniżej prezentujemy Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące od 03.04.2023 r.
Załącznik do pobrania poniżej:
 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności