• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Biura WFOŚiGW w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9, chyba że postanowienia właściwych Programów/Regulaminów dotyczących naborów stanowią inaczej.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności