• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
(w skrócie WFOŚiGW w Rzeszowie), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl 

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie dostępny przycisk ułatwiający oglądanie dla osób niepełnosprawnych, zawierający możliwości zmiany rozmiaru tekstu, odstępu w tekście, odwrotu kolorów, podkreślenia łącza, duży kursor, przewodnik czytania, tekst na mowę.

Treści niedostępne

 1. W części filmów nie ma napisów dla osób głuchych i niedosłyszących, ponieważ zostały one opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WFOŚiGW w Rzeszowie.
 2. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne cyfrowo. WFOŚiGW w Rzeszowie nie ma prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami. Większość plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i plików PDF nie posiada struktur nagłówkowych, tytułów, opisów alternatywnych lub są skanami graficznymi, podobnie niektóre artykuły na stronach nie posiadają struktury nagłówkowej, tabele nie posiadają opisów alternatywnych.
 3. Niektóre zdjęcia (galerie zdjęć) nie posiadają opisów alternatywnych lub opisy są takie same, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WFOŚiGW w Rzeszowie.
 4. Niektóre informacje graficzne lub tekstowe nie mają odpowiedniej wartości kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 1. Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-06.
 2. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-06.
 3. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych:

 • klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,
 • klawisze Shift-Tab się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,
 • klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,
 • klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu,
 • klawisze strzałek góra/dół przemieszczają po pozycjach w menu pionowym,
 • klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po pozycjach w menu poziomym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Dubas - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 17-853-363-61 w. 125

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9
tel. 17 852-23-44, 17 853-63-61, 608 814 783, fax wew. 102
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba WFOŚiGW w Rzeszowie (Biuro):

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9
tel. 17 852-23-44, 17 853-63-61, 608 814 783, fax wew. 102
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skrytka ePUAP: /wfosigw_rz/SkrytkaESP

Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie (ul. Zygmuntowska 9):

 • Usytuowanie budynku w centrum Rzeszowa, umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do WFOŚiGW w Rzeszowie można dojechać autobusami, MKS-ami oraz koleją (szynobusami).
 • Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Zygmuntowskiej, utwardzone o wymaganej szerokość, umożliwiające swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.
 • Drzwi do budynku WFOŚiGW w Rzeszowie, są szerokie, pozwalające na swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, nie są one otwierane automatycznie.
 • Za głównymi drzwiami znajduje się przedsionek z wystarczającą przestrzenią manewrową prowadzącą na przestrzenny korytarz, z którego można dotrzeć do pomieszczeń budynku.
 • Drzwi znajdują się w zasięgu wzroku pracowników recepcji dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową, którzy mogą udzielić pomocy wchodzącemu.
 • Krawężniki uliczne wykonano są jako wtopione, umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

Po wejściu do budynku WFOŚiGW w Rzeszowie:

 1. Po prawej stronie znajduje się pomieszczenie recepcji - pracowników obsługi, do których można się zgłosić o pomoc w poruszaniu się po budynku.
 2. Po lewej stronie od wejścia jest klatka schodowa oraz tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń WFOŚiGW w Rzeszowie.
 3. Jest możliwość umówienia spotkania z pracownikiem WFOŚiGW w Rzeszowie na parterze budynku, jeśli taka konieczność zajdzie, dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 4. Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
 5. Nawierzchnie schodów wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych wykonano z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.
 6. Umieszczone są piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
 7. Drzwi do pomieszczeń i przejścia są o minimalnej szerokości wynoszącej 90 cm z uwzględnieniem powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Do pomieszczeń wejścia są bezprogowe.
 8. Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 9. Zapewniony jest wstęp osobie niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń.
 10. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy lub głosowy.

Przedstawicielstwo Zamiejscowe WFOŚiGW w Krośnie:

Krosno wfosigw

Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
tel. 13 436-14-35, 13 420-49-85, fax 13 436-71-41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedstawicielstwo Zamiejscowe WFOŚiGW w Krośnie (ul. Bieszczadzka 1):

 • Usytuowanie budynku znajduje się na obrzeżach Krosna, ale ze względu na bliskość wielkopowierzchniowych galerii handlowych, zapewniony jest dojazd środkami komunikacji publicznej.
 • Budynek posiada duży parking a na nim strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Bieszczadzkiej (parkingu), utwardzone o wymaganej szerokość, umożliwiające swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.
 • Drzwi do budynku są szerokie, pozwalające na swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim.
 • Za głównymi drzwiami znajduje się hol z wystarczającą przestrzenią manewrową prowadzącą na przestrzenny korytarz, z którego można dotrzeć do pomieszczeń budynku (budynek wyposażony jest w windę).
 • Drzwi znajdują się w zasięgu wzroku pracowników recepcji dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową, którzy mogą udzielić pomocy wchodzącemu.
 • Krawężniki parkingowe wykonano są jako wtopione, umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

Po wejściu do budynku:

 1. Znajduje się recepcja - pracowników obsługi, do których można się zgłosić o pomoc w poruszaniu się po budynku.
 2. Po lewej stronie od wejścia jest klatka schodowa, tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń  oraz winda.
 3. Jest możliwość umówienia spotkania z pracownikiem WFOŚiGW w Rzeszowie na parterze budynku, jeśli taka konieczność zajdzie, dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 4. Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
 5. Nawierzchnie schodów wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych wykonano z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.
 6. Umieszczone są piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
 7. Drzwi do pomieszczeń i przejścia są o minimalnej szerokości wynoszącej 90 cm z uwzględnieniem powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Do pomieszczeń wejścia są bezprogowe.
 8. Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 9. Zapewniony jest wstęp osobie niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń.
 10. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy lub głosowy.

Przedstawicielstwo Zamiejscowe WFOŚiGW w Przemyślu:

Przemysl wfosigw

Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Kościuszki 2
tel. 16 676-01-17, 16 676-01-18, fax 16 675-01-58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedstawicielstwo Zamiejscowe WFOŚiGW w Przemyślu (ul. Kościuszki 2):

 • Usytuowanie budynku znajduje się w centrum Przemyśla, co umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. 
 • Budynek nie posiada parkingu - w pobliżu znajdują się parkingi miejskie z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Kościuszki, utwardzone o wymaganej szerokość, umożliwiające swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.
 • Drzwi do budynku są szerokie, pozwalające na swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim - osoby niepełnosprawnej.
 • Za głównymi drzwiami znajduje się korytarz z wystarczającą przestrzenią manewrową, z którego można dotrzeć do pomieszczeń budynku (budynek nie jest wyposażony w windę).
 • Drzwi wejściowe znajdują się w zasięgu wzroku pracowników, którzy mogą udzielić pomocy wchodzącemu.
 • Krawężniki parkingów ogólnodostępnych wykonano są jako wtopione, umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

Po wejściu do budynku:

 1. Znajduje się pomieszczenie pracowników obsługi, do których można się zgłosić o pomoc w poruszaniu się po budynku.
 2. Jest klatka schodowa oraz  tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń.
 3. Istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem na parterze budynku, jeśli taka konieczność zachodzi, dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 4. Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
 5. Nawierzchnie schodów wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych wykonano z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.
 6. Umieszczone są piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
 7. Drzwi do pomieszczeń i przejścia są o minimalnej szerokości wynoszącej 90 cm z uwzględnieniem powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Do pomieszczeń wejścia są bezprogowe.
 8. Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 9. Zapewniony jest wstęp osobie niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń.
 10. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy lub głosowy.

Dodatkowe dostępności

Osoby niedosłyszące mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z usługi tłumacza na wezwanie – tłumacza polskiego języka migowego (PJM), za pomocą dedykowanej strony.

Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy w WFOŚiGW, potrzebującego tego rodzaju usług.

Do połączenia użyj przeglądarki Chrome oraz kliknij w link: połączenie w Skype. Po zainstalowaniu/uruchomieniu Skype wybieramy <Dołącz jako gość>, następnie wybieramy <Dołącz> można wpisać swój <nick>, po otwarciu okna komunikacji wybieramy <Rozpocznij>, należy włączyć mikrofon i kamerę. W razie kłopotów z połączeniem prosimy dzwonić na nr tel. 17 852-23-44, 17 853-63-61, 608 814 783 lub e-mailować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 

Aby można było skorzystać z tej usługi należy wcześniej przekazać informację o takiej potrzebie:

 • składając w sekretariacie WFOŚiGW w Rzeszowie, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy (nie dotyczy sytuacji nagłych), wypełniony formularz zgłoszeniowy, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
 • wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesłać go elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy (nie dotyczy sytuacji nagłych),
 • przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy - faks 17 852-23-44, 17 853-63-61, 608 814 783, fax wew. 102,
 • kontaktując się bezpośrednio z pracownikiem za pomocą strony www.

Zgłoszenia będą potwierdzane przez pracowników WFOŚiGW w Rzeszowie, odpowiedzialnych za zapewnienie należytej obsługi osób, doświadczających trwale lub okresowo, trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z WFOŚiGW w Rzeszowie. Pracownik WFOŚiGW w Rzeszowie skontaktuje się z osobą, która złożyła taką potrzebę, w celu potwierdzenia zabezpieczenia tej usługi.

Do pobrania:

Informacja o WFOŚiGW w Rzeszowie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Wniosek o skorzystanie z usługi tłumacza (WFOŚiGW)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności