W dniu 29 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów w ramach Programu Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

WFOŚiGW w Rzeszowie od 2018 r. realizuje Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie na podstawie podpisanych z NFOŚiGW umów:

  • umowa udostępnienia środków nr 101/2018/WF/US z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie z dnia 29.05.2018 r. Budżet na realizację Programu wynosi 30.748.611,00 zł, na który składają się środki zadeklarowane przez NFOŚiGW w wysokości 29.148.611,00 zł oraz środki zadeklarowane przez WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 1.600.000,00 zł;
  • umowa nr 7/2018/WF-09 z dnia 14.05.2018 r. - dotycząca przekazania przez NFOŚiGW do WFOŚiGW w Rzeszowie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji.

 Podpisanie umowy