• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

W dniu 29 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów w ramach Programu Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

WFOŚiGW w Rzeszowie od 2018 r. realizuje Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie na podstawie podpisanych z NFOŚiGW umów:

  • umowa udostępnienia środków nr 101/2018/WF/US z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie z dnia 29.05.2018 r. Budżet na realizację Programu wynosi 30.748.611,00 zł, na który składają się środki zadeklarowane przez NFOŚiGW w wysokości 29.148.611,00 zł oraz środki zadeklarowane przez WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 1.600.000,00 zł;
  • umowa nr 7/2018/WF-09 z dnia 14.05.2018 r. - dotycząca przekazania przez NFOŚiGW do WFOŚiGW w Rzeszowie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji.

 Podpisanie umowy

Celem niniejszego programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

Skierowany jest do podmiotów podejmujących się realizacji kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz dodatkowo zastosowania w budynkach odnawialnych źródeł energii oraz systemów zarządzania energią.

Beneficjentami mogą być: podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w szczególności szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja; podmioty prowadzące muzea; podmioty prowadzące domy studenckie; podmioty będące właścicielami zabytków; kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe.

 Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności