• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal

male 12Obecny stan czystości powietrza w województwie należy określić jako dobry, z wyjątkiem niektórych większych miast, takich jak Przemyśl, Rzeszów, Jasło, Jarosław, gdzie problemem są zanieczyszczenia komunikacyjne i przemysłowe.

srednie 300 wysok 04Zaznaczyć jednak należy, że nie zawsze tak było. Na początku działalności Funduszu, w układzie byłych województw, znaczny problem stanowiły zanieczyszczenia pochodzące z energetyki zawodowej, przetwórstwa siarki w Tarnobrzegu oraz spalania paliw stałych na potrzeby lokalne (niska emisja). Osiągnięcie poprawy było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu zarządzających tymi obiektami.

Niemały w tym udział miał też Fundusz, który dofinansował zadania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Główne kierunki tych działań skupiły się na modernizacji kotłowni z wykorzystaniem bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, odnawialnych źródeł energii, a także na pracach termomodernizacyjnych, zmierzających do ograniczenia ilości zużywanej energii. Przykłady takich działań to wybudowanie kotłowni komunalnej na biomasę w Nowej Dębie, wykorzystanie odpadowego gazu ziemnego z odwiertu w gospodarstwie ogrodniczym w Zgłobniu, budowa kolektorów słonecznych i kotłowni na biomasę w Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach oraz kolektorów słonecznych wraz z pompami ciepła w Przemyślu (Bazylika Archikatedralna). Fundusz dotował też zakup miejskich autobusów na gaz ziemny (CNG) w Rzeszowie i Przemyślu.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności