• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania
Pomoc publiczna

Plik DOC
 
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 r. (Dz. U. poz. 1543)

Format XLS

Format XLSX
 
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.02.2014 r. (Dz. U. poz. 238)

Plik PDF
 
Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02)

Plik PDF
 
Oświadczenie o wyborze wykonawcy

Oświadczenie o wyborze wykonawcy
 
Formularz pełnego rozliczenia zadania

Formularz pełnego rozliczenia zadania inwestycyjnego
 
Formularz zestawienia faktur i rachunków do rozliczenia pożyczki/dotacji

Formularz zestawienia faktur i rachunków do rozliczenia pożyczki/dotacji
 
Oświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłat publiczno prawnych (dla jednostek samorzadu terytorialnego i jednostek budżetowych)

Plik DOC
 
Oświadczenie o wywiązywaniu się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW
Plik DOC
OŚWIADCZENIE o oznakowaniu przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Plik DOC
 
Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy budżetowej dla Beneficjentów, dla których dysponentem części budżetowych jest Minister Środowiska

Plik DOC
 
Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy budżetowej dla pozostałych Beneficjentów

Plik DOC
 
Oświadczenie o podatku VAT

Plik DOC
 

Dokumenty archiwalne

Nazwa dokumentu
Plik do pobrania
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311) - obowiązujący do dnia 14.11.2014r.

Plik PDF
 
Wzór umowy trójstronnej na dopłaty do oprocentowania - wersja "dokumenty do uruchomienia kredytu przedstawia gmina" - NIEAKTUALNE OD 01.01.2010

Plik PDF
 
Wzór umowy trójstronnej na dopłaty do oprocentowania - wersja "dokumenty do uruchomienia kredytu przedstawia bank" - NIEAKTUALNE OD 01.01.2010

Plik PDF
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności