• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ochrona danych osobowych

 • Klauzula informacyjna dot. obchodów 30-lecia WFOŚiGW - dla pracowników

   
   

   
   
 • Klauzula informacyjna dot. obchodów 30-lecia WFOŚiGW - dla kontrahentów

   
   

   
   
 • Klauzula informacyjna dot. obchodów 30-lecia WFOŚiGW - dla uczestników wydarzeń

   
   

   
   
 • Klauzula informacyjna dla uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych w realizacji konkursu "Młodzi dają rady - zbieraj elektroodpady"

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych w realizacji konkursu „Młodzi dają rady - zbieraj elektroodpady”

   

  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej RODO, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych osób biorących udział w konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   w Rzeszowie; ul. Zygmuntowska 9, 35-125 Rzeszów, tel. 017 8536361, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie;
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO, (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) oraz art. 6 ust.1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu organizacji i realizacji konkursu.
  5. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres ich przetwarzania i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczących archiwizacji dokumentów lub do wycofania wcześniej wyrażonej zgody;
  7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celów z pkt 4) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora, tj. usługi IT. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa;
  8. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  10. Maja Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - może być zrealizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO.

   

   

 • Klauzula inf. dla Szkół Podstawowych oraz ich pracowników, współprac. dot. realizacji Konkursu "Młodzi dają rady - zbieraj elektroodpady"

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla Szkół Podstawowych oraz ich pracowników, współpracowników dotycząca realizacji Konkursu "Młodzi dają rady - zbieraj elektroodpady"

   

  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-125 Rzeszów, tel. 017 8536361, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych), c) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i e) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) RODO, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w celu propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w celu organizacji i realizacji konkursu.
   Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunku.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
  6. Pani/Pana dane pozyskane zostały od Szkoły Podstawowej, której Pani/Pan jest pracownikiem.
  7. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora, tj. usługi: IT i pocztowe. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie podpisanych umów i właściwych przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  10. Pani/Pana prawo do:
   1. dostępu do danych osobowych,
   2. sprostowania danych osobowych,
   3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. przenoszenia danych osobowych,
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych

   - może być realizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO.

   

   

 • Klauzula informacyjna - współpraca z Sołtysami województwa podkarpackiego

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  dotycząca współpracy z Sołtysami województwa podkarpackiego

   

  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9 35-125 Rzeszów, tel. 017 8536361, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i e) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) RODO, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w celu propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.
  4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych, tj. imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
  6. Pani/Pana dane pozyskane zostały od Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego w celu współpracy w zakresie przekazywania istotnych informacji dotyczących działań prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie programów pomocowych.
  7. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora, tj. usługi: IT i pocztowe. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie podpisanych umów i właściwych przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  10. Pani/Pana prawo do:
   1. i. dostępu do danych osobowych,
   2. ii. sprostowania danych osobowych,
   3. iii. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
   4. iv. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. v. przenoszenia danych osobowych,
   6. vi. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   7. vii. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
   - może być realizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO.

   

   

 • Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do kontaktu, a także pracowników i współpracowników w związku z wykonaniem Umowy o współadministrowanie w zakresie realizacji PP "Ciepłe Mieszkanie"

  Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do kontaktu, a także pracowników i współpracowników w związku z wykonaniem Umowy o współadministrowanie w zakresie realizacji Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;

  2. Inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  3. W celu zawarcia i wykonania Umowy zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem, lub który Panią/Pana wskazał jako osobę do współpracy w związku z zawarciem Umowy, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) oraz lit. f) RODO (tzn. prawnie uzasadnionego interesu administratora);

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3). Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń albo o okres wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo, w tym potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej Umowy, m.in. dostawcy IT;

  8. Dane osobowe są powierzone podmiotowi przetwarzającemu Microsoft w celu przechowywania ich w chmurze Azure;

  9. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

  10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

  11. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu, którego jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem porozumienia. W przypadku, gdy jest Pani/Pan:
   • reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu - są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w Umowie (w szczególności imię i nazwisko, stanowisko służbowe),
   • osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem Umowy – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w Umowie wskazanej (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

   

   

   

 • Klauzula informacyjna - dla pracowników, pełnomocników, członków zarządu, współpracowników lub innych osób, wskazanych jako osoby do kontaktów w związku z realizacją Umowy o współadministrowanie w zakresie realizacji PP "Ciepłe Mieszkanie"

  Klauzula informacyjna - dla pracowników, pełnomocników, członków zarządu, współpracowników lub innych osób, wskazanych jako osoby do kontaktów w związku z realizacją Umowy o współadministrowanie w zakresie realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

  Zgodnie z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej "Rozporządzeniem", Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel. 17 852-23-44, 17 852-26-01, 17 853-63-81

  2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy/porozumienia zawartej/zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem, lub który Panią/Pana wskazał jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonaniem umowy/porozumienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz lit. c) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, e) niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  4. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu, którego jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia. W przypadku, gdy jest Pani/Pan:
   1. reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w umowie/porozumieniu (w szczególności imię i nazwisko, stanowisko służbowe),
   2. osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w umowie/porozumieniu wskazanej/wskazanego (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3) oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.

  6. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, mogą być realizowane w trybie i na zasadach określonych w RODO.

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3).

  9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy lub porozumienia, m.in. dostawcy IT.

  10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

   

   

   

   

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjenta końcowego

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta końcowego

  Zgodnie z art. 14, art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

  Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

  Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW z siedzibą w 02-673 Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3a, tel. 22 459 05 21, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej, dalej "Administrator 1"

  Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - WFOŚiGW w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Zygmuntowska 9, tel. 17 852-23-44, 17 852-26-01, 17 853-63-81, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl, dalej "Administrator 2"

  1. Administrator 1 i Administrator 2 wspólnie administrują Pani/Pana danymi osobowymi na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, w związku z realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", tj. prowadzenie kontroli przedsięwzięć w ramach Programu.

  2. Współadministratorzy powołali odrębnych Inspektorów ochrony danych (IOD), z którymi można się z kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
   1. IOD Administratora 1 – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
   2. IOD Administratora 2 - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Współadministratorzy będą przetwarzali następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: identyfikacyjne/kontaktowe, w tym:

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  5. Współadministratorzy będą przetwarzali Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji umowy oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych:
   1. Administrator 1 pięć lat po zakończeniu okresu trwałości dla zadań objętych dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie",
   2. Administrator 2 przez 10 lat od rozliczenia i zakończenia umowy

  6. Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Pani/Pana dane osobowe Współadministratorzy pozyskali od Wnioskodawcy, który złożył wniosek o dofinansowanie/zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umowę o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".

   

   

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla reprezentantów wnioskodawców/beneficjentów oraz ich pracowników

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla reprezentantów wnioskodawców/beneficjentów oraz ich pracowników

  Zgodnie z art. 13 lub 14, art. 26 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

  Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

  Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW z siedzibą w 02-673 Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3a, tel. 22 459 05 21, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., więcej możesz dowiedzieć się na stronie https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

  dalej "Administrator 1".

  oraz

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - WFOŚiGW w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Zygmuntowska 9, tel. 17 852-23-44, 17 852-26-01, 17 853-63-81, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl dalej "Administrator 2"

  1. Administrator 1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f ) RODO (w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska) i Administrator 2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz e) RODO (w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska) wspólnie administrują Pani/Pana danymi osobowymi, w związku z realizacją Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie". Szczegółowy podział odpowiedzialności Współadministratorów:
   1. Administrator 1: opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu tj. wzoru wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność wraz z instrukcjami dla beneficjentów, regulaminu naboru wniosków w ramach Programu oraz metodyki szacowania efektu ekologicznego i rzeczowego a co za tym idzie ustalenie zakresu danych, wprowadzanie zmian do Programu i pozostałych dokumentów oraz uzgadnianie ich z Administratorem 2 oraz przeprowadzanie kontroli przedsięwzięcia, bieżące monitorowanie sposobu realizacji Programu, realizacja wszelkich czynności związanych z prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych działaniem i utrzymaniem Generatora wniosków o dofinansowanie/wniosków o płatność,
   2. Administrator 2: prowadzenie naboru wniosków oraz dokonywanie oceny i wyboru przedsięwzięć do dofinansowania, zawieranie umów o dofinasowanie w ramach Programu i ich obsługa, w tym prowadzenia kontroli przedsięwzięć w ramach Programu.

  2. Współadministratorzy powołali odrębnych Inspektorów ochrony danych (IOD), z którymi można się z kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
   1. IOD Administratora 1 – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
   2. IOD Administratora 2 - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  4. Współadministratorzy będą przetwarzali Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji umowy oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych:
   1. Administrator 1 pięć lat po zakończeniu okresu trwałości dla zadań objętych dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie",
   2. Administrator 2 przez 10 lat od rozliczenia i zakończenia umowy

  5. Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Klauzula informacyjna dot. prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie WFOŚiGW w Rzeszowie

  Klauzula informacyjna dot. prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie
  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9; 35-025 Rzeszów („Administrator”);
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych – mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis ustawy – Kodeks pracy;
  5. Monitoring obejmuje powierzchnię korytarza na 3 piętrze w budynku przy ul. Zygmuntowska 9; 35-025 Rzeszów;
  6. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  7. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  8. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  9. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu;
  10. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:
   1. dostępu do danych osobowych,
   2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
  11. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • Klauzula informacyjna dla osób zawierających umowę

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla osób zawierających umowę

  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie; dane kontaktowe: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9, tel. 017 8522344, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w celu zawarcia i realizacji Porozumienia o udostępnienie środków finansowych na wdrożenie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowe mogą być (w niezbędnym zakresie do realizacji celu wskazanego w pkt 3 i 4)) podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Administratora, w tym usługi IT. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana prawo do:
   1. dostępu do danych osobowych,
   2. sprostowania danych osobowych,
   3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. przenoszenia danych osobowych,
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
   - może być realizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO.

   

 • Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy

  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie; dane kontaktowe: 35-025 Rzeszów ul. Zygmuntowska 9 tel. 017 8522344, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu, stanowisko, nazwa i adres siedziby banku, numer telefonu i adres e-mail.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w celu zawarcia i realizacji Porozumienia o udostępnienie środków finansowych na wdrożenie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowe mogą być (w niezbędnym zakresie do realizacji celu wskazanego w pkt 4 i 5)) podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Administratora, w tym usługi IT. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane pozyskane zostały od Banku, który zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  11. Pani/Pan prawo do:
   1. dostępu do danych osobowych,
   2. sprostowania danych osobowych,
   3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. przenoszenia danych osobowych,
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
   - może być realizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO.
 • Klauzula informacyjna dla Gmin - Program Czyste Powietrze

  Klauzula informacyjna
  o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie; dane kontaktowe: ul. Zygmuntowska 9 35-125 Rzeszów, tel. 017 8536361, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i c) RODO oraz art. 9 ust 2 lit. a) RODO (w przypadku Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”) w celu wykonywania czynności informacyjno-promocyjnych, przygotowania wniosku o dofinansowanie, pomoc przy realizacji umowy o dofinansowanie.
  3. Przetwarzanych będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, Pesel, NIP, dochód oraz stan zdrowia (w przypadku Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”).
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celów z pkt. 2) podmiotom przetwarzającym dane osobowe świadczącym usługi na rzecz Administratora, tj. IT, pocztowe oraz w przypadku Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dane zostaną powierzone NFOSiGW i gminom, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach realizacji ww. programu. Ponadto, dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego.
  5. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Ma Pani/Pan prawo do:
   1. dostępu do danych osobowych,
   2. sprostowania danych osobowych,
   3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. przenoszenia danych osobowych,
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

   

 • Klauzula informacyjna dla Doradztwa Energetycznego

  Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych*

  W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że:

  1. Administratorem pozyskanych Pani/Pana danych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej; dane kontaktowe: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, tel. tel. 22 2500 130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych – Pana Błażeja Korczaka, z którym można kontaktować się w sprawie danych osobowych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO liŚ) 2014-2020.
  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym:
    • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
    • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
    • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
    • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
    • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
    • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
    • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
    • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    • ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
   2. art. 6 lit b) RODO gdy przetwarzanie danych wiąże się z przygotowaniem i wykonaniem umowy, której dana osoba fizyczna jest stroną,
   3. art. 6 lit e) RODO w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej m. in. do organizowanych przez Ministerstwo konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu, w celu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO liŚ) 2014-2020, w zakresie:
    • ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie oraz ocenę projektów,
    • udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy,
    • potwierdzania kwalifikowalności wydatków w projektach oraz wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
    • raportowania o nieprawidłowościach lub prowadzenia kontroli i audytów,
    • sprawozdawczości, szkolenia i działania informacyjno-promocyjne (wykorzystanie wizerunku uczestników w celu informacyjno-promocyjnym, np. publikacja zdjęć na stronach internetowych).
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.
  6. Odbiorcami danych mogą być (w niezbędnym zakresie do realizacji celu z pkt. 4):
   • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających (w tym WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW), a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
   • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
   • podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.
  7. Dane osobowe nie są profilowane.
  8. Osoba powierzająca dane ma prawo do:
   1. dostępu do danych osobowych,
   2. sprostowania danych osobowych,
   3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   4. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
   5. wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania,
   6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

   

  * dotyczy osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

   

 • Klauzula informacyjna w związku z przeprowadzeniem ankiet mających na celu opracowanie analizy ekologicznej efektywności wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rzeszowie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel. (17) 853 63 61 adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej zwany „Administratorem”.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy efektywności ekologicznej Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród beneficjentów ww. programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda na nagrywanie rozmowy) i c) Rozporządzenia.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: Przez okres realizacji Programu Priorytetowego ‘Czyste Powietrze” oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3.
  8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  9. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

   

   

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach POIiŚ 2014-2020

  Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj:

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach POIiŚ 2014-2020

 • Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło itp.

  Treść klauzuli

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9; 35-025 Rzeszów,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy z branży IT. W tych przypadkach, zakres usług świadczonych przez te firmy nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek działań dotyczących wprowadzania lub aktualizacji Pani/Pana danych. Zakres usług obejmuje jedynie usuwanie awarii sprzętu i/lub systemów oraz usługi modyfikacji i funkcjonalności systemów, podczas których świadczący usługę może mieć wgląd w przetwarzane przez administratora dane,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy oraz przez okres według jednolitego wykazu akt WFOŚiGW w Rzeszowie, w celu prowadzenia archiwizacji,
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 • Klauzula informacyjna dla beneficjentów WFOŚiGW w Rzeszowie

  Treść klauzuli

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9; 35-025 Rzeszów,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny wniosku i realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz Art.  400a ust 1 i Art. 411 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018.799 t.j.),
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy z branży IT. W tych przypadkach, zakres usług świadczonych przez te firmy nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek działań dotyczących wprowadzania lub aktualizacji Państwa danych. Zakres usług obejmuje jedynie usuwanie awarii sprzętu i/lub systemów oraz usługi modyfikacji i funkcjonalności systemów, podczas których świadczący usługę może mieć wgląd w przetwarzane przez administratora dane,
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zakończenia i rozliczenia zadania/umowy realizowanego w ramach udzielonej pomocy, według jednolitego wykazu akt WFOŚiGW w Rzeszowie,
  6. Wnioskodawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu
  9. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej
  10. Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem i umożliwi realizację ustawowych zadań oraz załatwienie inicjowanych przez Państwa spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową oceny wniosku o pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

   

 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  Treść klauzuli

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z siedzibą w ul. Zygmuntowska 9; 35-025 Rzeszów,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, oraz dla 5 najlepiej ocenionych kandydatów przez okres archiwizacji,
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i umożliwi realizację ustawowych zadań oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności