• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla Szkół Podstawowych oraz ich pracowników, współpracowników dotycząca realizacji Konkursu "Młodzi dają rady - zbieraj elektroodpady"

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-125 Rzeszów, tel. 017 8536361, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych), c) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i e) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) RODO, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w celu propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w celu organizacji i realizacji konkursu.
  Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunku.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
 6. Pani/Pana dane pozyskane zostały od Szkoły Podstawowej, której Pani/Pan jest pracownikiem.
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora, tj. usługi: IT i pocztowe. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie podpisanych umów i właściwych przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych

  - może być realizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO.

 

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności