• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych w realizacji konkursu „Młodzi dają rady - zbieraj elektroodpady”

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej RODO, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych osób biorących udział w konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Rzeszowie; ul. Zygmuntowska 9, 35-125 Rzeszów, tel. 017 8536361, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO, (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) oraz art. 6 ust.1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu organizacji i realizacji konkursu.
 5. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres ich przetwarzania i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczących archiwizacji dokumentów lub do wycofania wcześniej wyrażonej zgody;
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celów z pkt 4) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora, tj. usługi IT. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa;
 8. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 10. Maja Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - może być zrealizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO.

 

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności