• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu przeprowadzenia Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. "Planuję. Kupuję. Gotuję - nie marnuję" i wyłonienia laureatów oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 oraz 1747) w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych, tj. imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 1 miesiąc – dla Zgłoszeń odrzuconych oraz nienagrodzonych w Konkursie i 5 lat – dla Zgłoszeń nagrodzonych oraz wyróżnionych w Konkursie, liczony od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. przeniesienia danych osobowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę, należy przesłać e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku odmowy zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.

 

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności