• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal

Zmiana Administratora danych osobowych w Programie Priorytetowym „Czyste powietrze”

„Szanowni Państwo

W związku zawarciem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW w Rzeszowie)  i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ)  umowy o współadministrowanie danymi  osobowymi w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” , WFOŚiGW  w Rzeszowie informuje, iż z dniem zawarcia ww. umowy  Administratorami Pani/Pana  danych osobowych są WFOŚiGW w Rzeszowie oraz NFOŚiGW , odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów Współadministratorów,  określonych w pkt 1 klauzuli Współadministratorów.

 

WFOŚiGW w Rzeszowie,  w załączeniu przekazuje szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych  przez współadministratorów w związku z  realizacją P.P. „Czyste powietrze”, tj.:

  1. „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych:  wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym  współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna)  w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

Link do klauzuli:

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/213-klauzule-informacyjne-pp-czyste-powietrze-2023/1218-4-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-wspoladministratorow-dla-wnioskodawcow-beneficjentow

  1. „Klauzulę informacyjną NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego” zawierającą informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Koordynującą i Instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji w ramach porozumienia o realizacji inwestycji w ramach planu rozwojowego.

Link do klauzuli:

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/213-klauzule-informacyjne-pp-czyste-powietrze-2023/1217-klauzula-informacyjna-zal-nr-3-do-umowy-wspoladministrowania-z-nfos-informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych-przez-instytucje-koordynujaca-i-instytucje-odpowiedzialna-za-realizacje-inwestycji-w-ramach-porozumienia-o-realizacji-inwestycji-w-ramach-planu-rozwojowego

Informujemy, że powyższe klauzule znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie w zakładce RODO - Klauzule informacyjne PP Czyste Powietrze 2023”. –

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/213-klauzule-informacyjne-pp-czyste-powietrze-2023

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności