• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie; dane kontaktowe: ul. Zygmuntowska 9 35-125 Rzeszów, tel. 017 8536361, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i c) RODO oraz art. 9 ust 2 lit. a) RODO (w przypadku Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”) w celu wykonywania czynności informacyjno-promocyjnych, przygotowania wniosku o dofinansowanie, pomoc przy realizacji umowy o dofinansowanie.
 3. Przetwarzanych będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, Pesel, NIP, dochód oraz stan zdrowia (w przypadku Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celów z pkt. 2) podmiotom przetwarzającym dane osobowe świadczącym usługi na rzecz Administratora, tj. IT, pocztowe oraz w przypadku Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dane zostaną powierzone NFOSiGW i gminom, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach realizacji ww. programu. Ponadto, dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności