• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie; dane kontaktowe: 35-025 Rzeszów ul. Zygmuntowska 9 tel. 017 8522344, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu, stanowisko, nazwa i adres siedziby banku, numer telefonu i adres e-mail.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w celu zawarcia i realizacji Porozumienia o udostępnienie środków finansowych na wdrożenie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowe mogą być (w niezbędnym zakresie do realizacji celu wskazanego w pkt 4 i 5)) podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Administratora, w tym usługi IT. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane pozyskane zostały od Banku, który zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 11. Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
  - może być realizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności