• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

?Ogłoszenie o naborze wniosków na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest
w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW

pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; Część 2)
Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
realizowane w gospodarstwach rolnych"

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane
  w gospodarstwach rolnych" ogłasza nabór wniosków na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, które powstały w wyniku realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji A1.4.1. "Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych" Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

 2. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2023 wynosi - 4 000 000,00 zł

 3. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia 17.10.2022 r. do dnia 15.11.2026 r. z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku.

 4. Termin naboru wniosków określa się od dnia 21.09.2023 r. do dnia 27.10.2023 r.

 5. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory.

 6. Wzory dokumentów programowych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

01. Program Priorytetowy azbest

02. Regulamin Naboru wniosków azbest dla rolników 2023r

03. Formularz wniosku 2023r

04. Oświadczenie o wyborze wykonawcy azbest dla rolników Zał. 1 do umowy

05. Wniosek o płatność azbest dla rolników Zał. 2 do umowy

06. Wzór protokołu odbioru azbest dla rolników Zał. 3 do umowy

07. Wzór umowy dotacji azbest dla rolników

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności