Informacja o zamknięciu naboru

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 22.09.2023 roku zamyka nabór wniosków o dotację na zadania polegające na zakupie środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej, do realizacji w 2023 r. z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w naborze.

Wnioski złożone po ogłoszeniu zakończenia naboru w przypadku dostępności środków będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu.