• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wyniki naboru wniosków o dotację, prowadzonego w dniach 12.06.2023 r. - 30.06.2023 r.
w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - część 2) Fundusz Ekologii


WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że został rozstrzygnięty nabór wniosków o dotację złożonych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - część 2) Fundusz Ekologii.


Wyniki naboru zostały przedstawione w formie Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania. Lista zawiera wnioski ocenione pozytywnie według kryteriów dostępu i kryteriów jakościowych dopuszczających wskazanych w Programie.


Z uwagi na alokację środków WFOŚiGW w Rzeszowie prowadzi nabór uzupełniający.

01. Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności