• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2023 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest"

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest", ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2023 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 2. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2023 wynosi - 6 423 978,61 zł, w tym:
  ze środków WFOŚiGW  - 755 762,19 zł
  ze środków NFOŚiGW  - 5 668 216,42 zł.

 3. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia 09.06.2023 r. do dnia 15.10.2023 r. z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku.

 4. Termin naboru wniosków określa się od dnia 09.06.2023 r. do dnia 23.06.2023 r.
 5. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory wniosków.
 6. Aktualne wzory dokumentów programowych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Składając zarówno wniosek o dofinansowanie W-AZBEST w celu przyznania dotacji, jak również Wniosek o płatność wraz z załącznikami w celu rozliczenia zadania i wypłaty środków należy korzystać z aktualnych wzorów.

01. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; Część 1

02. Regulamin naboru wniosków

03. Wniosek o dofinansowanie azbest

04. Wzór umowy dotacji azbest W-AZBEST

04a. Załącznik nr 1 do umowy - oświadczenie o wyborze wykonawcy

04b. Załącznik nr 2 do umowy - wniosek o płatność

04c. Załącznik nr 3 do umowy - wzór protokołu odbioru

05. Wzór informacji


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności