• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Zmiana ogłoszeń o naborze wniosków o dotację na zadania:

- z zakresu różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów realizowane w 2020 r.

- inwestycyjne z zakresu ochrony atmosfery realizowane w 2020 r.

 

Określenie miejsca i sposobu składania wniosków

  1. Wnioski należy przesyłać drogą pocztową w terminie określonym w naborze na adres siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9, 35-025 Rzeszów.
  2. Data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej do siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 w terminie naboru.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności