• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

LogoOgłoszenie o naborze wniosków na rok 2020 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2020 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 2. Termin naboru wniosków określa się od 14.04.2020 r. do 15.05.2020 r.

 3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce nowości i nabory wniosków.

 4. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2020 wynosi – 3.685,714,30 zł, w tym:
  ze środków WFOŚiGW – 1.290.000,00 zł
  ze środków NFOŚiGW – 1.842.857,15 zł

1. Regulamin naboru

2. Procedura dofinansowania

3. Formularz wniosku W-11 (usuwanie azbestu)

5.1. Harmonogram do wniosku o płatność

5.2. Oświadczenie o wyborze wykonawcy

5.3. Zestawienie faktur

5.4. Protokół odbioru z nieruchomości

5.5. Protokół odbioru

5.6. Zestawienie kart przekazania odpadów

5.7. Pełne rozliczenie

5.8. Wniosek_o_płatność


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności