• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych na rok 2019.

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego itd.

Program realizowany jest w latach 2018-2021 i skierowany jest do podmiotów posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych).

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia 01.05.2018r. do dnia 31.03.2021r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Budżet Programu w roku 2019 wynosi:

 • 11.256.000,00 zł ze środków NFOŚiGW
 • 550.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

 1. w wersji papierowej na dzienniku podawczym na adres:
  Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie
  35-025 Rzeszów,
  ul. Zygmuntowska 9
 2. w wersji elektronicznej na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 31.05.2019 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.

1. Regulamin - Program Priorytetowy "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

2. Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska

3. Wzór wniosku W-13 dla Programu – Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

4. Załączniki do wniosku (spakowane w formacie ZIP)

5. Lista efektów środowiskowych

6. Wzór umowy z załącznikami (spakowane w formacie ZIP)


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności