• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 19 marca 2019 roku wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na cel.

  1. Budżet naboru w roku 2019 na zadania z zakresu edukacji ekologicznej wynosił 310.000,00 zł (w tym: dotacja cele inwestycyjne 150.000,00 zł, dotacja na cele bieżące 160.000,00 zł).
  2. Ilość złożonych wniosków od rozpoczęcia naboru tj. od 18.02.2019 r. do 19.03.2019 r. wynosi 25 na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 361.634,06 zł.
  3. Wnioski złożone po 19 marca 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Powyższa informacja nie dotyczy naboru wniosków w ramach PP "Czyste Powietrze".

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności