• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 19 marca 2019 roku wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu ochrony z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na cel.

  1. Budżet naboru w roku 2019 na zadania bieżące z zakresu Ochrony Przyrody wynosił 200.000,00 zł.
  2. Ilość złożonych wniosków od rozpoczęcia naboru tj. od 18.02.2019 r. do 19.03.2019 r. wynosi 8 na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 254.195,86 zł.
  3. Wnioski złożone po 19 marca 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Powyższa informacja nie dotyczy naboru wniosków w ramach PP "Czyste Powietrze".

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności