• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal

Moja Woda

 • Informacja o zamknięciu naboru Programu "Moja Woda"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z końcem dnia 29.02.2024 roku zostanie zamknięty nabór wniosków
  o dotację dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda”na lata 2020-2024.

  Wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane za pośrednictwem Portalu Beneficjenta do końca dnia 29.02.2024 r., a ich wersje papierowe w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do końca dnia 15.03.2024 r.

  Przypomina się, że po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta (beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl) Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusz będzie przyjmować do 15 marca 2024 r.
  Tym samym tylko wnioski, które zostaną wysłane elektronicznie do 29 lutego 2024 r., a do 15 marca 2024 r. uzupełnione zostaną w wersji papierowej będą podlegać rozpatrzeniu.


 • Ogłoszenie o naborze do PP "Moja Woda" 2023

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024

  Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
   Jeśli osoba fizyczna jest beneficjentem programu "Czyste Powietrze" lub wcześniejszych edycji "Moja Woda" należy przy rejestracji konta podać dokładnie ten sam adres mailowy, który był użyty we wcześniej złożonym wniosku dot. w/w programów.
   .
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.0.0), dostępny po lewej stronie w zakładce "Programy i konkursy->Formularze wniosków" po zalogowaniu się do Portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą "SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF" - dostępnej na portalu beneficjenta po zalogowaniu.

  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:
   w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9
   w godzinach jego pracy tj. 7:30 - 15:30

   albo
   za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

  Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

  Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Portal Beneficjenta https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl oraz stronę internetową https://bip.wfosigw.rzeszow.pl

  Informacje w sprawie szczegółów Programu:

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 17 853 63 61 wew. 161,140 lub145

  01. Program Priorytetow "Moja Woda

  02. Regulamin naboru PP "Moja Woda"

  04.Wzór wniosku o płatność PP

  04a. Instrukcja "Jak złożyć wniosek o płatność"

  05. Wzór protokołu końcowego odbioru PP "Moja Woda"

  06. Wzór oświadczenia o samodzielnym montażu


 • Wydłużenie terminu realizacji zadania dla wniosków o dofinansowanie składanych w 2020 r.

  Dla Beneficjentów, którzy wzięli udział w pierwszej edycji Programu Moja Woda tj. złożyli wniosek o dofinansowanie w 2020 r., WFOŚiGW wydłuża możliwy termin realizacji zadań do 20 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do dnia 15.03.2022 r.

  Jednocześnie informujemy, że celem rozliczenia zadania i wypłaty środków należy złożyć wniosek o płatność nie później niż do dnia 30.03.2022 r.

 • Ponad 31 tys. wniosków w drugiej edycji programu "Moja Woda"

  Ponad 31 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych zarejestrowano na Portalach Beneficjenta w ramach drugiej edycji rządowego programu „Moja Woda”. Nabór zakończył się 10 czerwca br. Łączna kwota finansowania we wnioskach złożonych elektronicznie wyniosła 160 mln zł. Kwotę ostateczną wynikającą z wniosków złożonych w wersji papierowej poznamy po 12 lipca.

  Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce. Ma temu służyć zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych do utrzymania przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu „Moja Woda” zmniejszą tym samym zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej.

 • Komunikat w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania PP "Moja Woda"

  KOMUNIKAT

  WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że wydłużony zostaje możliwy termin realizacji zadania w ramach Programu priorytetowego Moja Woda z 6 miesięcy na 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – dla wniosków składanych od dnia 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r.

  W związku z powyższym:

  1. jeśli jesteś BENEFICJENTEM Programu Moja Woda tj. otrzymałeś pismo z informacją o otrzymanym dofinansowaniu i nadanym numerem umowy dotacji – w celu wydłużenia terminu realizacji zadania wyślij na adres Funduszu pismo z prośbą o wydłużenie tego terminu do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
  2. jeśli jesteś WNIOSKODAWCĄ Programu Moja Woda, tj. nie otrzymałeś jeszcze pisma z informacją o przyznanym dofinansowaniu – masz możliwość realizacji zadania do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, informację o tym otrzymasz w piśmie informującym o przyznaniu dofinansowania.
 • Informacje ogólne o PP Moja Woda

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

  Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

  Program realizowany będzie w latach 2020-2024.

  Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

  Wnioski o dofinansowanie dostępne do pobrania po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w PP Moja Woda

  Szanowni Państwo

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

  Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, określone są w treści Programu, Regulaminie naboru wniosków, dostępnymi pod adresem Wymagana dokumentacja.

  W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione za pomocą Portalu Beneficjenta i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku.

 • Moja Woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności