• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)
Moja Woda

UWAGA!
Wszelkie informacje dotyczące Programu Moja Woda dostępne są tutaj: 
Strona główna programuZamknięcie naboru Ogłoszenie o naborzeWymagana dokumentacja 

 Wszystkich beneficjentów prosimy aby przed wykonaniem telefonu do FUNDUSZU zapoznali się z dokumentami programowyni oraz instrukcjami dostępnymi na stronie:
Wymagana dokumentacja

Na stronie tej jest również informacja jak radzić sobie z problemem komunikatu "Please wait..." podczas pobierania formularza wniosku.

Ważna jest także informacja dla posiadaczy kont mailowych na serwerach WP.PL i O2.PL (TLEN.PL) dostępna tutaj -> Informacja o kontach
 Wszystkich beneficjentów, którzy mają problemy z kontami na Portalu Beneficjenta prosimy o:
1) Jeśli nieruchomość ma współwłaściciela i nie ma on konta na Portalu można również założyć konto na współwłaściciela i podać go we wniosku jako wnioskodawcę, tak aby dopełnić obowiązku złożenia formularza PDF,
lub
2) kontakt z Funduszem w celu przesłania przez Fundusz formularza wniosku, wypełnienia i złożenia wniosku osobiście pocztą lub drogą elektroniczną przez ePUAP. Przesłanie wniosku elektronicznie przez Portal Beneficjenta uzupełnicie Państwo po 21.08.

Dla Beneficjentów, którzy wzięli udział w pierwszej edycji Programu Moja Woda tj. złożyli wniosek o dofinansowanie w 2020 r., WFOŚiGW wydłuża możliwy termin realizacji zadań do 20 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do dnia 15.03.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że celem rozliczenia zadania i wypłaty środków należy złożyć wniosek o płatność nie później niż do dnia 30.03.2022 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności