• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)
Moja Woda

UWAGA!
Wszelkie informacje dotyczące Programu Moja Woda dostępne są tutaj: 
Strona główna programuZamknięcie naboru Ogłoszenie o naborzeWymagana dokumentacja 

 Wszystkich beneficjentów prosimy aby przed wykonaniem telefonu do FUNDUSZU zapoznali się z dokumentami programowyni oraz instrukcjami dostępnymi na stronie:
Wymagana dokumentacja

Na stronie tej jest również informacja jak radzić sobie z problemem komunikatu "Please wait..." podczas pobierania formularza wniosku.

Ważna jest także informacja dla posiadaczy kont mailowych na serwerach WP.PL i O2.PL (TLEN.PL) dostępna tutaj -> Informacja o kontach
 Wszystkich beneficjentów, którzy mają problemy z kontami na Portalu Beneficjenta prosimy o:
1) Jeśli nieruchomość ma współwłaściciela i nie ma on konta na Portalu można również założyć konto na współwłaściciela i podać go we wniosku jako wnioskodawcę, tak aby dopełnić obowiązku złożenia formularza PDF,
lub
2) kontakt z Funduszem w celu przesłania przez Fundusz formularza wniosku, wypełnienia i złożenia wniosku osobiście pocztą lub drogą elektroniczną przez ePUAP. Przesłanie wniosku elektronicznie przez Portal Beneficjenta uzupełnicie Państwo po 21.08.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z końcem dnia 29.02.2024 roku zostanie zamknięty nabór wniosków o dotację dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane za pośrednictwem Portalu Beneficjenta do końca dnia 29.02.2024 r., a ich wersje papierowe w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do końca dnia 15.03.2024 r.

Przypomina się, że po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta (beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl) Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz
z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusz będzie przyjmować do 15 marca 2024 r.
Tym samym tylko wnioski, które zostaną wysłane elektronicznie do 29 lutego 2024 r., a do 15 marca 2024 r. uzupełnione zostaną
w wersji papierowej będą podlegać rozpatrzeniu.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności