• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację na zadania upowszechniające wiedzę ekologiczną realizowane w 2022 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

 1. Termin naboru wniosków określa się od 06.06.2022 r. do dnia 17.06.2022 r. Wnioski należy składać przez portal ePUAP, lub przesyłać drogą pocztową na adres:
  Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie
  35-025 Rzeszów,
  ul. Zygmuntowska 9
 2. Dla wniosków składanych drogą pocztową data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej.
 3. Nabór prowadzony jest w terminach określonych w ogłoszeniu o naborze jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.
 4. Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru lub po ogłoszeniu o zakończeniu naboru, w przypadku zwolnienia się środków określonych w ogłoszeniu będą rozpatrywane w kolejności wpływu.
 5. Zasady dofinansowania określone zostały w Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie – w szczególności w §1 załącznika nr 1 do Zasad.
  Zasady wraz z załącznikiem do pobrania na stronie internetowej https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce BIP > Podstawa działalności.
 6. Budżet naboru wynosi 350.000,00 zł (w tym dotacja na cele inwestycyjne 50.000,00 zł, dotacja na cele bieżące 300.000,00 zł).
 7. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2022.
 8. Wnioski należy składać na formularzu W-EE, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

1. Formularz wniosku W-EE


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności