Podstawa działalności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn.zm.).

W rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) Fundusz jest samorządową osobą prawną.

Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2010.226.1479).

Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2018.362).

Prawo ochrony środowiska Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2588
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 03.04.2023 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1135
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 27.07.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1740
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 11.04.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 824
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 03.03.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1030
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 08.02.2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2600
Zasady udzielania pożyczek płatniczych w okresie stanu epidemii COVID-19 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1382
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 28.05.2020 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2916
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 21.02.2020 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 3149
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 01.01.2019 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 5992

Podkategorie