• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2022 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2022 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 2. Maksymalna kwota dotacji na zadanie realizowane na terenie danej Gminy wynosi do 6.000,00 zł łącznie ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW.
 3. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2021 wynosi - 866.315,75 zł, w tym:
  ze środków WFOŚiGW - 254.798,75 zł
  ze środków NFOŚiGW  - 611.517,00 zł.
 4. Termin naboru wniosków określa się od 01.04.2022 r. do 15.04.2022 r.
 5. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory wniosków.
 6. Aktualne wzory dokumentów programowych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
  Składając zarówno wniosek o dofinansowanie W-AZBEST w celu przyznania dotacji, jak również Wniosek o płatność wraz z załącznikami w celu rozliczenia zadania i wypłaty środków należy korzystać z aktualnych wzorów.

1. Procedura dofinansowania w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

2. Regulamin naboru wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" do realizacji w roku 2022

3. Wniosek o dofinansowanie wraz z harmonogramem

4. Wzór umowy dotacji

5. Oświadczenie o wyborze wykonawcy - zał. 1 do umowy

6. Wzór Wniosku o płatność - zał. 2 do umowy

7. Wzór Protokołu odbioru końcowego wykonanych prac - zał. 3 do umowy


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności