• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Informacja o unieważnieniu naboru wniosków o dotację na zadania z zakresu Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów na rok 2024.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 21.03.2024 r.  ogłosił  nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu Ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów na rok 2024.
Nabór wniosków został wstrzymany w dniu 11.04.2024 r. z powodu wyczerpania środków, bez oceny i wyboru złożonych wniosków
o dotację.    
Z uwagi na sposób prowadzenia naboru oraz niedostatecznie oszacowaną wielkość środków w ramach naboru,  co mogło spowodować ograniczenie ich dostępności oraz  mieć wpływ na uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie postanowił unieważnić przeprowadzony nabór .
Wyjaśnia się, że ogłoszenia o naborach w ramach środków WFOŚiGW w Rzeszowie oraz warunki przyznania dofinansowania publikowane będą na stronie internetowej WFOŚiGW  w Rzeszowie.

Informacja o unieważnieniu naboru wniosków o dotację na zadania z zakresu Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów na rok 2024


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności