• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

📃Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu
 Poprawa jakości powietrza na rok 2024

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
  w formie dotacji na zadania z zakresu Poprawa jakości powietrza na rok 2024.
 2. Zasady dofinansowania określone zostały w Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania
  i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie
  – w szczególności w §3 załącznika nr 1 do Zasad.
  Zasady do pobrania na stronie internetowej https://bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce BIP > Podstawa działalności.
 3. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2024.
 4. Termin naboru wniosków od dnia 08.04.2024 r. do dnia 26.04.2024 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze
 5. Wnioski należy składać:

osobiście,

lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów,

lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy[1] na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Należy wybrać jedną z w/w form złożenia wniosku.

 

6. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

 1)   dla wniosku w formie papierowej złożonego osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – data wpływu wniosku do sekretariatu WFOŚiGW (ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów),

2)   dla wniosku w formie papierowej złożonego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe - data nadania papierowej postaci wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 t.j. z późn. zm),

 3)  dla wniosku w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy - data jego wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

                  7.  Budżet naboru wynosi: 1.100.000,00 zł w formie dotacji.
      8. Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru, lub po ogłoszeniu o zakończeniu naboru, w przypadku zwolnienia się
          środków określonych w ogłoszeniu
będą rozpatrywane  w kolejności wpływu   .
     
9. Każdy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez 
          danego Wnioskodawcę
dofinansowanie może być udzielone maksymalnie dla jednego wniosku, pozostałe wnioski
          podlegają odrzuceniu.
    
10. Wnioski należy składać na formularzu W_OA_dotacja, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. UWAGA- nowy
           wzór wniosku.
    
11.Termin zakończenia zadania nie powinien być późniejszy niż 29.11.2024 r. (termin zakończenia zadania rozumiany jako
          data sporządzenia
Protokołu odbioru od Wykonawcy).   
    
12.Jednocześnie informuje się, że pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu przedsięwzięcia udzielają następujące osoby
           tj.Doradcy Energetyczni Klimatyczni:

    

Ewa Krzysztoń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.17 8536361 w.139 887 447 729
Jerzy Janiec Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.17 8536361 w.137 887 447 724
Łukasz Kucab Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.17 8536361 w.212 887 447 725
Wojciech Mucha Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.17 8536361 w.150 887 447 728
Teresa Moroń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.17 8536361 w.135 887 447 727
Kinga Kalandyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.17 8536361 w.333 887 440 875

_________________________

[1] Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wysłany na skrzynkę podawczą ePUAP uważa się za prawidłowo podpisany, gdy każdy dokument (wniosek i załączniki) odrębnie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.


Wniosek o dotacje.docx

Załącznik nr 1 do wniosku-harmonogram finansowo-rzeczowy.docx


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności