• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków na rok 2023 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest
w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest"

W ramach naboru trwającego od dnia 09.06.2023 r. do dnia 23.06.2023 r. wpłynęło 149 wniosków w tym 1 po terminie. Kwota wnioskowanej dotacji dla wniosków złożonych w terminie wyniosła 9 555 652,79 zł., budżet zadania na rok 2023 wynosi 6 423 978,61 zł.

Zgodnie z pkt 3 Regulaminu naboru wniosków kwota przyznanej dotacji stanowi 67,22 % wartości wnioskowanej w ramach złożonych wniosków.

Lista przyznanej dotacji na rok 2023 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest"

Lista przyznanej dotacji


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności