• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków dla osób fizycznych na rok 2023 na zadania związane z ochroną wód i gleby przed zanieczyszczeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent I – Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ściekó

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Programu PRZYJAZNY DOM dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska” ogłasza nabór uzupełniający wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2023 roku polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków, tj.:
  1. budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, lub
  2. budowa szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki w przypadku warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających budowę oczyszczalni ścieków,
  na obszarach, dla których budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 2. Budżet na realizację przedsięwzięć w ramach bieżącego naboru w roku 2023 wynosi – 91.880,00 zł.

 3. Realizacja przedsięwzięć w roku 2023, z zastrzeżeniem że przedsięwzięcie nie może zakończyć się przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie i nie później niż do dnia 14.10.2023 r.

 4. Termin naboru wniosków określa się od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Funduszu do wyczerpania środków określonych w budżecie, lecz nie dłużej niż do 31.08.2023 r.

 5. „Program PRZYJAZNY DOM dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, Komponent I – Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków”, Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory wniosków.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności