• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)
  1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2021 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.
  1. Maksymalna kwota dotacji na zadanie realizowane na terenie danej Gminy wynosi do 6.100,00 zł łącznie ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW.

  3.  Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2021 wynosi – 866.315,75 zł, w tym:
           ze środków WFOŚiGW – 254.798,75 zł
           ze środków NFOŚiGW – 611.517,00 zł

  4.  Termin naboru wniosków określa się od 28.06.2021 r. do 09.07.2021 r.

  5.  Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory wniosków.

Procedura dofinansowania azbestu 2021

Regulamin naboru azbest 2021

Wniosek i harmonogram finansowo-rzeczowy azbest wfosigw 2021r

Wzor umowy dotacji azbest 2021

Oświadczenie_o_wyborze_wykonawcy-zal.1 do umowy

Wniosek o platność zal.2 do umowy

Wzór protokołu odbioru 2021 zal. 3 do umowy

Zestawienie kart przekazania odpadow zal.4 do umowy


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności