• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

LogoWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór zamknięty wniosków w ramach Programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych" na rok 2020.

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego.

Program realizowany jest w latach 2018-2021 i skierowany jest do podmiotów posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Klimatu w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych).

Okres kwalifikowalności kosztów dla naboru od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2021 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia w załączonym do naboru Zestawieniu sprzętu przewidzianego do zakupu w 2020 r. ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30 października 2015 r.

Budżet Programu w roku 2020 wynosi:

 • 4.872.000,00 zł ze środków NFOŚiGW
 • 200.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesyłać drogą pocztową:

 1. w wersji papierowej na dzienniku podawczym na adres:
  Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie
  35-025 Rzeszów,
  ul. Zygmuntowska 9
 2. w wersji elektronicznej na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie od dnia 08.05.2020 do dnia 22.05.2020 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze (data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej).

1. Porozumienie w sprawie współdziałania

2. Procedura finansowania służb ratowniczych - część 1

3. Formularz wniosku W-13

4. Załączniki do wniosku

5. Dokumenty do umowy

6. Lista efektów środowiskowych

7. Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2020 r.


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności