• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza trzeci nabór zamknięty w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza trzeci nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych na rok 2019.

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego itd.

Program realizowany jest w latach 2018-2021 i skierowany jest do podmiotów posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych).

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia 01.05.2018r. do dnia 31.03.2021r.,
z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW, jednak nie więcej niż kwoty wskazane w Zestawieniu sprzętu przewidzianego do zakupu w 2019 r. ze środków NFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30 października 2015 r. (tzw. „listy OSP”).

W przypadku faktycznego zmniejszenia planowanego kosztu kwalifikowanego przedsięwzięć ujętych w Zestawieniu sprzętu przewidzianego do dofinansowania w 2019 r. dla województwa podkarpackiego, zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska, udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW na dane przedsięwzięcie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

1) w wersji papierowej na dzienniku podawczym na adres:
Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie
35-025 Rzeszów,
ul. Zygmuntowska 9

oraz

2) w wersji elektronicznej edytowalnej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 09.10.2019 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.

1. Regulamin - Program Priorytetowy "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

2. Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska

3. Wzór wniosku W-13 dla Programu – Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

4. Załączniki do wniosku (spakowane w formacie ZIP)

5. Lista efektów środowiskowych

6. Wzór umowy z załącznikami (spakowane w formacie ZIP)


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności