• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2019 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie "Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie" oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest", ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2019 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 2. Termin naboru wniosków określa się od 29.07.2019 r. do 09.08.2019 r.

 3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce nowości i nabory wniosków.

 4. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2019 wynosi – 3.400.000,00 zł, w tym:
  ze środków WFOŚiGW – 1.400.000,00 zł
  ze środków NFOŚiGW  – 2.000.000,00 zł

01. Procedura dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW

02. Regulamin naboru

[03. Wniosek i harmonogram rzeczowy

03.1 Załącznik 1 harmonogram do wniosku o płatność

04. Załącznik 2 - oświadczenie o wyborze wykonawcy

05. Załącznik 3 - zestawienie faktur

06. Załącznik 4 - protokół odbioru z nieruchomości

07. Załącznik_5 - protokół odbioru

08. Załącznik 6 - zestawienie kart przekazania odpadów

09. Załącznik 7 - pełne rozliczenie

10. Załącznik 8 - wniosek o płatność

11. Wzór umowy azbest


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności