Ogłoszenie nr 1/2012 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego.

Kliknij tutaj aby pobrać listę (format pdf).

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: piątek, 06, kwiecień 2012 10:37