• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Ogólne informacje o bibliotece

Szanowni Państwo

W ślad za środkami finansującymi inwestycje w ochronie środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie corocznie przeznacza część środków finansowych na edukację ekologiczną.

Przy ich udziale wdrażane są projekty edukacyjne w szkołach, nadleśnictwach, parkach narodowych i krajobrazowych, uniwersytetach, gminach, powiatach i organizacjach pozarządowych.

Pragnąc wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym oraz zwiększyć efektywność oddziaływania w zakresie edukacji ekologicznej Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uruchomił specjalistyczną bibliotekę przyrodniczą, która powstaje jako zapis elektroniczny i jest ogólnie dostępna na stronie internetowej Funduszu. Jej zawartość jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne zrealizowane programy edukacyjne.

Z nadzieją, iż materiały zawarte w Bibliotece staną się dla Państwa inspiracją do dalszych poszukiwań i zachęcą do spędzania wolnego czasu w bliskim kontakcie z przyrodą zapraszamy do lektury prezentowanych materiałów.


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności