• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności ( Dz.U.2020 poz.1645 ) istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Wzór sprawozdania o marnowanej żywności określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2246).

Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, sprzedawca żywności w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy wnosi należną opłatę na rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa, w którym znajduje się siedziba sprzedawcy żywości.

Opłaty należy dokonać na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w BGK nr: 52 1130 1105 0005 2084 8520 0005.


W przypadku gdy wysokość całej opłaty nie przekracza 300 zł, opłaty nie wnosi się.

Wskazówki dotyczące prawidłowego wypełniania sprawozdań:

https://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/przeciwdzialanie-marnowaniu-zywnosci

Wzór sprawozdania znajduje się poniżej jako załącznik do ogłoszenia.

Informacji w sprawie udziela: Rogala Agnieszka

Wzór sprawozdania o marnowaniu żywności


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności