Ogłoszenie nr 2/2014 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowiska doradcy energetycznego.

Kliknij tutaj aby pobrać listę (format pdf).

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: środa, 03, wrzesień 2014 10:39