• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

UWAGA!

Komunikat o możliwości wyliczania dochodów przez wnioskodawców Programu Czyste Powietrze na podstawie deklaracji PIT za rok 2018 w terminie do 31 maja 2020 roku.Logo

"Według obowiązującej dokumentacji do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:

Osoby fizyczne opodatkowane:

  1. według skali podatkowej,
  2. według jednolitej 19% stawki podatku,

które będą mogły skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zobowiązane są dołączyć do wniosku o dofinansowanie zeznanie podatkowe złożone w urzędzie skarbowym:

  • dla wniosków składanych do 30.04 danego roku - za przedostatni rok podatkowy licząc od daty złożenia wniosku,
  • dla wniosków składanych od 01.05 danego roku - za ostatni rok podatkowy licząc od daty złożenia wniosku.

Dokumenty mówiące o wymogach dokumentacyjnych to:

  1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze,
  2. Metodyka pn.: "Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste Powietrze".

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) wprowadzono możliwość złożenia organowi podatkowemu zeznania podatkowego za 2019 rok oraz wpłacenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie (w przypadku PIT po 30 kwietnia 2020 r.), nie później jednak niż do 31 maja 2020 roku, bez konsekwencji karno-skarbowych dla podatnika.

W związku z powyższym umożliwia się wnioskodawcom będącym osobami fizycznymi opodatkowanymi odpowiednio według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku dołączenie do wniosków o dofinansowanie składanych do 31 maja 2020 r. ostatniego złożonego w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego, tj. za przedostatni rok podatkowy, o ile nie złożono zeznania za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku."

 

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności