• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2011,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2012

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2011 Nr 61, poz. 586) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2010r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 20,18 zł
  2. dla powiatów - 5,18 zł.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BOŚ S.A. nr:

95 1540 1131 2001 6200 7517 0002

w terminie do 15 sierpnia 2012r.

 


Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 22.06.2011r. w sprawie średniej krajowej gmin i powiatów w 2010r. przypadających na 1 mieszkańca

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności