• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla osób wskazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kontaktu w celu wykonywania Umowy udostępnienia środków

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel. 17 852-23-44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wykonywania Umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej
  realizacji Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, zwanej dalej „Umową”.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego dotyczącego archiwizacji) RODO oraz lit. e) RODO (niezbędność w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych związanym z ochrona środowiska), w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowe mogą być podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane pozyskane zostały od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który Pan/Pani reprezentuje, w związku z wykonywaniem Umowy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności