Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA WFOŚiGW W RZESZOWIE

powołana Decyzją NR 10 Ministra  Środowiska z dnia 26 czerwca 2017 r. z późn.zm.
 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Pani Agnieszka Dalbiak   - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Kulig             - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Stefan Dunin              - Członek Rady Nadzorczej
  
Pan Paweł Krzanowski     - Członek Rady Nadzorczej


Zmieniony przez: Ilona Tomczyk
Zmieniono: środa, 06, czerwiec 2018 08:43
Odslony: 30922