• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

W 2023 roku został ogłoszony nabór wniosków na realizację zadań związanych  z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, które powstały w ramach inwestycji A1.4.1. "Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych  z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych"  Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

 Inicjatywy te mają na celu dywersyfikację oraz skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych, a także budowę odporności podmiotów uczestniczących w tym łańcuchu.

W ramach naboru, który trwał od 21 września do 27 października 2023 roku, do WFOŚiGW w Rzeszowie zgłoszono łącznie 77 wniosków o dotację na kwotę 3 923 541,23 zł. Wszystkie wnioski zostały złożone zgodnie z terminem i podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.

Przewiduje się, że ilość odpadów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione, wynosić będzie 5 605,59 Mg.

Na realizację przedsięwzięć przeznaczono budżet w wysokości 4 000 000,00 zł. To ważne przedsięwzięcie pozwoli nie tylko na usunięcie substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska, ale także na promowanie zrównoważonego rozwoju sektora rolniczego.


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności