Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
oraz
naborze wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
na terenie województwa podkarpackiego

 

Poniżej Ogłoszenie. Jest ono również dostępne po pozycją 00. w dziale Załączniki.

 

 
 

 
 

 

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie_o_naborze_wnioskow_cieple_mieszkanie_2023_09.pdf)ogloszenie_o_naborze_wnioskow_cieple_mieszkanie_2023_09.pdf[00. Ogłoszenie o naborze]191 kB
Pobierz plik (5_1_lista_gmin_z_przekroczeniami_OR_za_2022_mkis.pdf)5_1_lista_gmin_z_przekroczeniami_OR_za_2022_mkis.pdf[00a. Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu]266 kB
Pobierz plik (1_program_priorytetowy_cieple_mieszkanie.pdf)1_program_priorytetowy_cieple_mieszkanie.pdf[01. Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"]450 kB
Pobierz plik (2_zal_1_do_programu_wykaz_kosztow_kwalifik_cz1_3.pdf)2_zal_1_do_programu_wykaz_kosztow_kwalifik_cz1_3.pdf[02. Zał. 1 do programu wykaz kosztów kwalifikowanych cz.1 3]198 kB
Pobierz plik (3_zal_1a_do_programu_wykaz_kosztow_kwalik_cz_4.pdf)3_zal_1a_do_programu_wykaz_kosztow_kwalik_cz_4.pdf[03. Zał. 1a do programu wykaz kosztów_kwalikowanych cz.4]234 kB
Pobierz plik (4_0_regulamin_naboru_wnioskow.pdf)4_0_regulamin_naboru_wnioskow.pdf[04. Regulamin naboru wniosków]228 kB
Pobierz plik (4_1_makieta_wod.pdf)4_1_makieta_wod.pdf[04a. Makieta Wniosku o dofinansowanie]240 kB
Pobierz plik (4_2_instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dotacje.pdf)4_2_instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dotacje.pdf[04b. Instrukcja wypełniania wniosku o dotacje]466 kB
Pobierz plik (5_metodyka_szacowania_efektu_ekologicznego.pdf)5_metodyka_szacowania_efektu_ekologicznego.pdf[05. Metodyka szacowania efektu ekologicznego]193 kB
Pobierz plik (6_0_umowa_wfosigw_gmina.pdf)6_0_umowa_wfosigw_gmina.pdf[06. Umowa WFOŚiGW-Gmina]283 kB
Pobierz plik (6_1_zal_nr_2_do_umowy_wytyczne_dla_gminy.pdf)6_1_zal_nr_2_do_umowy_wytyczne_dla_gminy.pdf[06a. Zał. nr 2 do umowy wytyczne dla gminy]201 kB
Pobierz plik (6_2_zal_nr_3_harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx)6_2_zal_nr_3_harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx[06b. Zał. nr 3 harmonogram rzeczowo-finansowy]18 kB
Pobierz plik (6_3_zal_nr_4_wzor_wniosku_o_platnosc.pdf)6_3_zal_nr_4_wzor_wniosku_o_platnosc.pdf[06c. Zał nr 4 wzór wniosku o płatność]356 kB
Pobierz plik (6_4_klauzule_5_8_do_umowy_o_dofinansowanie_z_gmina_.pdf)6_4_klauzule_5_8_do_umowy_o_dofinansowanie_z_gmina_.pdf[06d. Klauzule 5-8 do umowy o dofinansowanie z gmina]258 kB
Pobierz plik (7_instrukcja_wypelniania_wop.pdf)7_instrukcja_wypelniania_wop.pdf[07. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność]417 kB
Pobierz plik (PPCM - Dokument_podsumowujący_audyt_energetyczny_(odbl)_2023-08-07.xlsx)PPCM - Dokument_podsumowujący_audyt_energetyczny_(odbl)_2023-08-07.xlsx[Dokument_podsumowujący_audyt_energetyczny_(odbl)_2023-08-07]80 kB