• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

foto 300 m 05foto 300 m 04  Fundusz od początku wspierał zapobieganie oraz likwidację poważnych      awarii i ich skutków poprzez dofinansowanie systemu ratownictwa   chemiczno-ekologicznego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, a także rozwoju bazy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy udziale środków Funduszu realizowano budowę zbiorników wodnych oraz naprawę i odbudowę wałów przeciwpowodziowych. Ponadto Fundusz dofinansowywał doposażenie gmin w środki techniczne, umożliwiające skuteczne działanie na wypadek klęski żywiołowej, wspomagał doskonalenie regionalnego monitoringu środowiska w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz opracowanie programów ochrony powietrza.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności