• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

srednie 300 wysok 05male 17Ważnym elementem działalności Funduszu jest edukacja ekologiczna. Corocznie Fundusz dofinansowuje olimpiady, festiwale, konkursy, a także zakup wydawnictw i prasy dla szkół oraz organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń, druk wydawnictw oraz publikacji informacyjnych. W 2017 r. wsparto cykl audycji, słuchowisk i artykułów, w których poruszano znaczenie naturalnego wypasu zwierząt hodowlanych oraz pszczelarstwa.

Fundusz przyczynił się ponadto do organizacji ośrodków edukacji ekologicznej oraz licznych lokalnych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych. Współfinansuje też programy edukacyjne realizowane przez parki narodowe i krajobrazowe. Oprócz tych jednostek partnerami Funduszu w popularyzacji wiedzy ekologicznej są instytucje samorządowe, rządowe i pozarządowe, np. Liga Ochrony Przyrody, związki harcerskie, „Caritas”, Związek Komunalny „Wisłok”, Ekoskop, Stowarzyszenie ,,Pro Carpathia”, szereg nadleśnictw oraz inne podmioty.


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności